הכל כל חוק בריאות ממלכתי

חוק בריאות ממלכתי
חוק בריאות ממלכתי

חוק הבריאות הממלכתי הוא החוק שבא להסדיר את מתן שירותי הבריאות לכלל התושבים במדינת ישראל באמצעותן של קופות החולים השונות.

בראשון לחודש ינואר 1995 נכנס חוק בריאות ממלכתי לתוקפו ולמעשה יצר מהפכה של ממש בכל הקשור לזכויות השונות של אזרחי מדינת ישראל לקבלה של שירותי בריאות, בדרך המימון של שירותים אלו ובאופי השירותים השונים. את החוק יזם חיים רמון שגם קידם את החקיקה שלו בצורה משמעותית, בתחילת הדרך בתור שר הבריאות ובשלב מאוחר יותר בתור יושב ראש ההסתדרות.

החוק בא להבטיח שהחלוקה של המשאבים בסל הבריאות הממלכתי תתבצע באופן שוויוני שיבטיח לכל אחד מהמבוטחים שיהיה זכאי לקבלה של סך כל השירותים שכלולים בסל בהתאם לצרכים האישיים שלו. לפי הסעיף השלישי בחוק, לשירותים הרפואיים שכלולים בסל הבריאות זכאי גם מי שאינו אזרח מדינת ישראל. די בכך שאותו אדם יוכר כתושב בשביל לזכות אותו בשירותים הרפואיים השונים.

קופות החולים לפי החוק

חוק בריאות ממלכתי מסדיר את חלוקת האחריות שבין קופות החולים לבין משרד הבריאות. לפי חוק זה האחריות למימון השירותים הרפואיים חלה על המדינה ואילו האחריות לאספקת רוב השירותים מוטלת על קופות החולים.

המהות של השירותים שמספקות קופות החולים היא של שירותי רפואה ציבורית שיינתנו למבוטחים בהתאם לשיקולם של הרופאים שעובדים בקופות החולים השונות. שירותים אלו יהיו נתונים גם למסגרת התקציבית של אותה שנה.

לפני שנחקק חוק בריאות ממלכתי השירותים שסיפקו קופות החולים היו שונים מאוד ונבדלו בהתאם לעושרה הכלכלי של הקופה הרלוונטית. לצורך העניין ועל מנת לסבר את האוזן נציין כי ערב כניסת החוק לתוקפו כמעט כול המבוטחים בקופת חולים כללית היו זכאים לפחות משישים אחוז מסך השירותים והטיפולים הרפואיים להם היו זכאים המבוטחים של קופת חולים מכבי.

חוק בריאות ממלכתי לפיכך הגדיר סל שירותים אחיד שיהיה משותף לכל קופות החולים הפועלות בישראל. השירותים והטיפולים שנכללים בסל משתנים מדי שנה בהתאם להחלטת ועדת הסל שממונה על ידי הממשלה.

בעוד שהסל מגדיר את השירותים הבסיסיים שממומנים על ידי המדינה, הרי שעל פי החוק הקופות השונות רשאיות לספק למבוטחים שלהן שירותים נוספים כל עוד התוספות לא גורמות לאפליה בין חברי הקופה על כל רקע שהוא וכל עוד גביית התשלום עבור הרחבת הסל אושרה על ידי משרד הבריאות.

חובת ההשתייכות לקופת חולים

אחד השינויים המהותיים שהכניס החוק קשור למימון הפעילויות של קופות החולים השונות. לפני שנכנס החוק לתוקפו הפעילות של קופות החולים השונות מומנה באמצעות תשלום של דמי חבר שבמקרים מסוימים שולמו להן כחלק אינטגרלי מתשלום דמי החבר לאותו ארגון עובדים ששלט בקופה.

החברות בכל קופה הייתה על בסיס וולנטרי וכך מי שלא התאווה לשלם דמי חבר, פשוט לא זכה לקבלת שירותים רפואיים. בנוסף לכך לפני כניסת החוק החברות הייתה כפופה לחיתום ולא אחת התרחשו מצבים בהם קופת חולים זו או אחרת החליטה לדחות בקשות לחברות על רקע של גיל מתקדם, מחלות רבות, מצב כלכלי ירוד ועוד.

החוק הנ"ל קבע שכל תושב ישראלי צריך להיות מבוטח בביטוח בריאות באחת מקופות החולים לפי בחירתו ובנוסף לכך קבע כי את דמי הביטוח יגבה המוסד לביטוח לאומי שידאג להעביר אותם לקופות החולים השונות. בעקבות זאת לאחר כניסת החוק לתוקפו נוספו לביטוח הבריאות לא פחות ממיליון תושבים שרובם היו ממעמד סוציו אקונומי נמוך מאוד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום