ביטוח דירה

ביטוח חיים וביטוח מבנה

ביטוח חיים וביטוח מבנה למשכנתא

כאשר מקבלים אישור למשכנתא, הבנק והמדינה מחייבים אותנו לבטח את עצמנו ואת הדירה. מטרת ביטוח המבנה, היא להבטיח לבנק שהנכס לא יורד מערכו בשל נזקי

למה לעשות ביטוח דירה

למה לעשות ביטוח דירה

הבית שלנו הוא הנכס היקר ביותר שמרביתנו מחזקים. רוב האנשים שומרים בבית את מיטב רכושם ולכן חשוב מאוד לבטח אותו. ביטוח דירה מורכב מביטוח המבנה,