ביטוח שיינים

ביטוח שיניים עסק יקר

ביטוח שיניים, עסק יקר

ביטוח השיניים נחשב לעסק יקר, מכיוון שבמוקדם או במאוחר כל אחד יהיה זקוק לטיפול כזה או אחר. ביטוח שיניים מתחלק לשתי קטגוריות: שימור- בדיקות שגרתיות,