הממונה על הביטוח

הממונה על הביטוח, הפועל במסגרת אגף נפרד במשרד האוצר, הוא אחד מבעלי התפקידים המשפיעים ביותר על שוק ההון והמשק הישראלי, אך עם זאת סמכויותיו אינן מוכרות לרבים. על-אף שהכינוי המוכר לתפקיד הוא "המפקח על הביטוח", למעשה מדבר בממונה שעומד בראש אגף "שוק ההון, ביטוח וחיסכון" במשרד האוצר. במסגרת התחומים שתחת אחריותו עוסק הממונה באסדרה (רגולציה) ופיקוח בכל תחומי הביטוח, הפנסיה, קופות הגמל ועוד. משכך, אין כמעט אזרח בישראל אשר לא מושפע מפעילותו של הממונה על הביטוח, שוק ההון והחיסכון. כיום עומד בראש האגף פרופ' עודד שריג.

בין היתר, הממונה מפרסם הנחיות וחוזרים לגופים המפוקחים, אשר מהווים מסמכים מחייבים והם פועלים לאורם. כמו-כן, הממונה רשאי לפתוח בהליכי אכיפה ומשמעת למול גופים או סוכנים ויועצים אשר לא פועלים כדין. בנושאים רבים שבין הגופים המפוקחים ללקוחותיהם, מפרסם הממונה "הכרעות עקרוניות" בשאלות ובעיות שטרם נידונו בבתי המשפט, או שהתשובה אודותיהן אינה ברורה. הכרעות אלו אינן החלטות שיפוטיות סופיות, אולם הגופים המפוקחים פועלים לאורן ובתי המשפט משתמשים בהן כבסיס להחלטותיהם.

פעילות הממונה בתחום הביטוח

במסגרת תפקידיו בענף הביטוח אחראי הממונה על כל פעילותן של חברות הביטוח בישראל, ובתחום זה משמש כמקבילו של הממונה על הבנקים. מכוח חוקי הביטוח השונים, מוסמך הממונה להסדיר את התנאים למתן רישיונות לחברות ביטוח, דרישות ומבחנים שנדרשים לעבור סוכני ביטוח ועוד. בין היתר, הממונה קובע את מדיניות ההשקעה המותרת לחברות ביטוח ומבטחים פנסיונים, מתוך מטרה להגן על עניינו של ציבור המבוטחים, יציבות הענף והחברות הפעילות בו.

פעילות הממונה בתחום החיסכון

כגוף הפועל במסגרת משרד האוצר, מוענקים לממונה תפקידים שעניינים בעידוד חסכון בקרב תושבי ישראל, בהתאם לצרכי החוסכים וצרכי המשק בכללותו. מכוח תפקידו זה עוסק הממונה בקביעת המדיניות הרצויה בכלל האפיקים שמאפשרים לציבור הישראלי לחסוך – קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכדומה. בתוך אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון פועלת מחלקת "גמל וחסכונות", אשר מפקחת גם על תוכניות החיסכון המוצעות בבנקים השונים.

פעילות הממונה בשוק ההון

בשונה מתחומי החיסכון והביטוח, בנושא שוק ההון פועל הממונה לצד גוף חזק ומשמעותי לא פחות – הרשות לניירות ערך. חלוקת התפקידים שנקבעה בחוק קובעת כי הרשות לניירות ערך דואגת להגן על עניינו של ציבור המשקיעים בשוק ההון. מנגד, הממונה אחראי על נושאים אחרים וכלליים יותר, כמו גם על רפורמות משמעותיות במבנה שוק ההון. משכך, הממונה אינו עוסק ב"פיקוח" של ממש על שחקנים שונים בגוף ההון, אלא מתמקד בקידום של יוזמות חקיקה הנוגעות לשוק ההון.

הפיקוח על הביטוח וה"אזרח הקטן"

באופן עקרוני, עיקר עבודתו של המבטח היא למול הגופים הגדולים בשוק ההון הישראלי – חברות ביטוח וקופת גמל. אולם, בעקבות רפורמת ועדת בכר עברה הסדרתם של יועצים ומשווקים פנסיוניים וכן סוכני ביטוח מהפכה משמעותית אותה הוביל הממונה. לכן, פניות של יחידים המעוניינים לקבל רישיון יועץ, סוכן או משווק מטופלת במסגרת אגף שוק ההון, החיסכון והביטוח. בין היתר, קובע הממונה מהם המבחנים שיש לעבור לצורך קבלת הרישיון וההתמחות הנדרשת.

נקודה נוספת של קשר למול האזרח הפשוט נעשית במחלקת פניות הציבור. מחלקה זו מאפשרת לאזרחים לפנות כאשר הם סבורים כי גוף מפוקח פעל בניגוד להנחיות או פגע בזכויותיהם. הגשת תלונה למחלקת פניות הציבור מובילה לנקיטה בהליך של הממונה מול הגוף המפוקח.

בנוסף, המחלקה עושה מאמצים רבים באחרונה להגביר את המודעות בקרב הציבור לנושאים שונים בביטוח, השקעה והחיסכון. זאת, לדוגמה על-ידי שירות ה"גמל-נט" המאפשר לקבל מידע רב על קופות הגמל השונות ולהשוות בין ביצועיהן. השרות, הזמין באתר האגף, מאפשר להשוות בין מדיניות ההשקעה והתשואות של הקופות השונות. כמו-כן, מציע האגף שירות אינטרנטי לקבלת שערי ביטוח חובה לרכב מכל חברות הביטוח בארץ.

להגשת תלונה על חברת ביטוח ניתן לכתוב ל:

משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחסכון

היחידה לפניות הציבור

רח' קפלן 1

ירושלים 91950

מענה טלפוני ניתן בימים א-ב בישעות 9:00-16:00 בטלפון 3002* או 12223002

אפשרויות פניה נוספות באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום