שיטת מצליח של חברות הביטוח

שיטת מצליח של חברות הביטוחידיעות חדשותיות רבות מדווחות על קשישים רבים שנופלים קורבן למעשי נוכלות מאת פושעים חסרי מצפון. יש כאלה שגוזלים מהם כספים במרמה, יש שמנצלים את הירידה בצלילות הדעת ומביאים לכך שישנו את צוואתם תוך שימוש באמצעים של סחיטה ואף איומים.

יש שנוהגים כלפיהם באלימות בלתי נסבלת, על לא עוול בכפם.

אולם למרבה הצער, מסתבר שלא רק נוכלים פוגעים בכיסם של הקשישים. יש גורמים אחרים, שפועלים באצטלה חוקית, אשר מנצלים את אותם הקשישים ומנסים למנוע מהם לממש את זכויותיהם.

מסתבר שחברות הביטוח פועלות, לעיתים קרובות, בשיטת מצליח, כאשר עומד מולם קשיש חסר ישע.

מדובר בקשישים סיעודיים המנסים לקבל כספים שמגיעים להם בהתאם לחוזה הביטוח עליו חתמו בעבר.

איך פועלת השיטה?

שיטת מצליח של חברות הביטוח, שמופעלת על גבם של הקשישים הסיעודיים, עובדת בצורה פשוטה. מהות השיטה היא הערמת קשיים מרובים ככל שניתן על הקשיש בבקשו לקבל את הכספים המיועדים לו.

כספים אלה מיועדים, מטבע הדברים, לכיסוי הוצאות רפואיות שוטפות, כמו גם לצורך קבלת טיפול סיעודי ארוך ומתמשך.

כאשר חברת ביטוח נתקלת בקשיש סיעודי, אפילו כזה שאין מחלוקת בעניין מצבו הפיסיולוגי, היא מנסה להתנער מזכותו לקבלת תגמולי הביטוח בטענות מטענות שונות.

פעמים רבות הקשיש מוותר מראש על כל ניסיון לעמוד על זכויותיו.

לא זכאי לכספים

בין הטענות שבהן משתמשות חברות הביטוח, אשר אינן חפצות לשלם למבוטח ששילם להם את פרמיית הביטוח כנדרש ניתן למצוא:

1. התכחשות למצבו של הקשיש – חברות הביטוח עשויות לטעון שהקשיש איננו סיעודי, אפילו כאשר הוא מוכר ככזה על פי קריטריונים של הביטוח הלאומי.

2. טענת רמייה – לעיתים מעלות חברות הביטוח טענות שמרמזות על רמייה מכוונת של הקשיש הסיעודי. לדבריהן, הקשיש הסתיר במתכוון מידע מהותי. למעשה, במקרים רבים נמצא שחברות הביטוח עצמן אינן טורחות לבצע בדיקה עמוקה לבירור מצבו הרפואי של המבוטח. משמעות הדבר תהיה, עבורן, אי קבת הקשיש כמבוטח, ועל כן הפסד של פרמיית ביטוח (והקטנת הרווח שלהן).

3. אי גילוי מלא – לעיתים חברות הביטוח לא ירחיקו לכת ויטענו שהקשיש הסתיר מהן מידע. הן יעלו טענות על כך שהקשיש או הקשישה התרשלו או שכחו למסור פרטים חשובים אודות מצב רפואי ידוע, קודם להצטרפותם לביטוח.

פשרה רודפת פשרה

אם בשלב זה נראה שחברות הביטוח עשויות לטעון את טענותיהן ביושר, הרי שעובדה אחת משנה את התמונה. בעוד אחוז גבוה מן הקשישים מקבלים את טענת חברת הביטוח כתורה מסיני, רבים אחרים אינם נוהגים כך.

מי שעומד על זכותו ומגלגל את טענותיו לפתחו של בית המשפט, או לפחות מאיים לעשות כן, סיכויו לקבל לפחות חלק מתגמולי הביטוח עולים פלאים.

לאור מספרן הרב של הפשרות אליהן הגיעו קשישים אל מול חברות הביטוח השונות, ניתן בהחלט להסיק שמדובר בשיטת מצליח גורפת.

העובדה שיש מבוטחים שמקבלים את רוע הגזירה, לצד העובדה שבית המשפט לא נוהג להטיל קנסות על חברות הביטוח בשל שיטה נלוזה זו, מביאים להמשך השימוש בשיטת מצליח הידועה לשמצה.

ערפל מכוון

ניסיון לחשוף האם יש חברות ביטוח מסוימות שפועלות בשיטת מצליח יותר מאחרות, עולה בתוהו. מסתבר שחברות הביטוח השונות מקפידות לכלול בהסכמי הפשרה שלהן עם הקשישים הסיעודיים סעיף של שמירת סודיות.

הקשישים שנזקקים לכספי הביטוח כמו אוויר לנשימה, מוכנים לחתום על כך ללא היסוס.

אסור לוותר

על פי כל האמור לעיל, ניתן להסיק מסקנה חשובה – אסור לוותר. גם כאשר נראה שחברת הביטוח בטוחה בעצמה, גם כאשר היא טוענת שהצד השני הסתיר מידע ואפילו שיקר ביודעין, קיים סיכוי טוב שהיא בעצמה יודעת שהמצב איננו כזה.

מה שבטוח, מי שיוותר מראש ומתקפל – לא יקבל דבר.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום