ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא תחום ביטוחי רחב מאוד וחשוב מאוד לכל אדם, לרוב נהוג להתייחס לביטוחי חיים רק כביטוחים למקרי מוות אך בפועל קיימות אפשרויות רבות של כיסוי ביטוחי מעבר למקרה מוות בלבד. ביטוח חיים הוא ביטוח שמטרתו הענקת ביטחון כלכלי למבוטח או למוטבים שהוגדרו במקרים של מוות או מקרה ביטוח אחר שנכלל בהגדרות הביטוח.

ביטוח חיים יכול להעניק פיצוי כספי למוטבי המבוטח (משפחתו ברוב המקרים), יכול לשמש בחלקו כאפיק חיסכון לטווח ארוך לגיל פרישה, להעניק פיצוי עבור תקופות של אובדן כושר עבודה וכיסוי להחזר הלוואות שונות במקרה מוות של המבוטח – ביטוח חיים למשכנתא למשל. באופן כללי, פוליסות של ביטוח חיים נכתבות ומשווקות על פי חוק חוזה הביטוח משנת 1981, כאשר עם השנים התבצעו שינויים של רגולציה בתחום ביטוחי החיים וישנן פוליסות ששווקו בעבר שאינן מוצעות כיום למבוטחים חדשים.

ביטוח חיים – ביטוח ריסק – מהותם של שני המונחים

כאשר מדובר על ביטוח חיים, בין לקוח לסוכן ביטוח או בספרות מקצועית בנושא, תמיד נשמע המונח "ביטוח ריסק" פעמים רבות יחד עם מונחי ביטוח חיים נוספים. ביטוח ריסק זה הוא ביטוח כנגד סיכונים (ריסק משמעותו סיכון באנגלית). שני המונחים האלו הם קשורים ורלבנטיים אחד לשני כמובן אך אינם זהים – תחום ביטוח חיים כולל בתוכו ביטוחי ריסק שונים, כאשר הריסק מהווה את שני המסלולים העיקריים של ביטוח חיים:

 • ריסק טהור: פוליסת ביטוח חיים שמכסה מפני סיכונים מוגדרים בלבד ומעניקה פיצויים רק במקרה ביטוח כזה – מן הסתם ברוב המקרים ביטוח ריסק טהור מעניק פיצוי למקרה מוות של המבוטח, כאשר הסכום משולם למוטבים. ביטוח חיים מסוג ריסק טהור משלם פיצויים רק אם המקרה קרה במהלך תקופת הביטוח (עד גל 75 למשל) ואם המבוטח נשאר בחיים לאחר סיום תקופה זו הוא אינו זכאי לפיצוי או לחלק כלשהו מהכסף שהופרש לאורך השנים. אפשר לעיתים להוסיף לפוליסת ריסק טהור גם כיסוי לאובדן כושר עבודה.
 • ריסק בתוספת חיסכון: אלו פוליסות ביטוח חיים מקיפות יותר שכוללות כיסויים שונים וסיכונים שונים. בעיקרו זהו מסלול שמעניק פיצוי למוטבי המבוטח במקרה מוות בתקופת הביטוח וגם מעניק למבוטח עצמו קצבה קבועה לאחר שהגיע לגיל ספציפי שמוגדר בפוליסה או בקרות מקרה ביטוח מוגדר. כאשר קיים מרכיב של ביטוח חיים מסוג ריסק עם חיסכון כפוליסה מלאה, במסגרת חסכונות פנסיוניים אחרים (קרן פנסיה מקיפה, ביטוח מנהלים) או כביטוח משלים לחיסכון פנסיוני כלשהו – כאשר ביטוח החיים מעניק ביטחון לפיצוי של סכום מסוים במקרה בו המבוטח מת או אינו יכול לעבוד לפני שצבר מספיק כספים בביטוח החיסכון. גם לפוליסות ביטוח חיים אלו ניתן להוסיף מרכיב של אובדן כושר עבודה ונכות.

סוגי פוליסות ביטוח חיים נפוצים

פוליסות ביטוח חיים הן מוצר ביטוחי שניתן לרכוש עצמאית, דרך מקום העבודה – אם זה מציע הטבה שכזו, או כאמור, לכלול חלק של פיצוי למקרה מוות בחיסכון ארוך טווח כמו פנסיה או ביטוח מנהלים. סוגי הפוליסות העיקריים והבסיסיים שקיימים בישראל הם:

 • ביטוח פרט: ביטוח חיים שנרכש על ידי אדם פרטי מול סוכן או גורם מבטח, יכול להיות ריסק טהור או משולב עם חיסכון – בהפקדות שוטפות או חד פעמיות.
 • ביטוח חיים עצמאים: ביטוח שנרכש על ידי אדם פרטי שמבטח את עצמו או אדם אחר שקשור אליו, לאחר הסכמה רשמית של אותו אדם, פוליסה כזו מוכרת כקופת גמל ובכך היא מזכה את המבוטחים בהטבות מס.
 • ביטוח מנהלים: פוליסות ביטוח חיים ייחודית שנמצאת בתחום החיסכון הפנסיוני ומהווה תחליף לקרן פנסיה או קופת גמל וגם זכאית להטבות מס, לרוב המעביד רוכש את הפוליסה עבור עובדיו כאשר חלק מההפרשות אליה הן של המעביד וחלק של העובד השכיר. ביטוח מנהלים נחשב ביטוח חיים והוא מקנה חיסכון לגיל פרישה, מרכיב של ביטוח חיים למקרה מוות וכיסוי של אובדן כושר עבודה ונכות. בביטוח מנהלים מקדם הקצבה מובטח מראש ואין השפעה לחישובי תוחלת חיים.
 • ביטוח חיים קבוצתי: זוהי פוליסה מסוג ריסק טהור לכיסוי רק למקרי מוות, רוכש הפוליסה הוא מעביד גדול, תאגיד או כל גוף אחר. ביטוח קבוצתי מיועד לקבוצה של אנשים שיש ביניהם קשר כלשהו ולכן הפרמיה שיש לשלם היא נמוכה משמעותית מאשר ביטוח חיים יחיד והתשלום יכול להיות על ידי בעל הפוליסה או המבוטחים עצמם בנפרד.
 • ביטוח משכנתא: פוליסת ביטוח חיים המספקת הגנה וכיסוי לגוף המלווה שהעניק את המשכנתא – בדרך כלל בנק למשכנתאות.

נקודות חשובות לגבי ביטוח חיים

 • עד 1992 שווקו פוליסות ביטוח חיים שמוגדרות כיום ישנות והבטיחו תשואה מובטחת למבוטחים וגם הצמדה וריבית. כיום פוליסות שכוללות חיסכון אינן מבטיחות תשואה אלא תלויות בהצלחת ההשקעות של כל מבטח (משתתפות ברווחים).
 • אי אפשר לבטל חד-צדדית ביטוח חיים, רק אם המבוטח לא שילם את הפרמיה וקיבל הודעה.
 • המבטח חייב לשלם את סכום הפיצוי ללא סייגים – למעט התאבדות בשנה ראשונה או מרמה של המבוטח.
 • ניתן למנות כל מוטב לפוליסות ביטוח חיים, עפ"י שיקול דעתו של המבוטח.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום