ביטוח עסק

כפי שלניהול עסק יש היבטים ומרכיבים רבים כך גם לתחום של הגנה ביטוחית על העסק יש מגוון אפשרויות וכיסויים שניתן לרכוש במסגרת ביטוח עסק – הכל בהתאם לתקציב, למהות פעילות העסק ולעסק הספציפי.

ביטוח עסק – ביטוח רכוש

התחום העיקרי של ביטוח עסק הוא כמובן ביטוח רכוש, לעסקים יש רכוש רב שמתחיל במיקום העסק עצמו אם לא מדובר על הסכם שכירות ומסתיים בתכולה וציוד שנמצאים בתוך העסק. הייחודיות של ביטוח עסק בתחום הרכוש, לעומת ביטוח רכוש פרטי, היא בכך שיש הבחנה בין נזקים ישירים לרכוש לבין נזקים עקיפים שנגרמים כתוצאה מהנזק הישיר. נזקים עקיפים של ביטוח רכוש עסקי הם למשל אובדן הכנסה כתוצאה מנזק למבנה העסק או לתכולתו.

ביטוח רכוש עסקי יכול להיות בצורה של פירוט סיכונים ספציפיים לרכוש מוגדר מראש או בצורה של כל הסיכונים שבה כל רכוש העסק והמבנה שבבעלות העסק מכוסים מפני נזקים וסיכונים שונים. עסקים רבים בוחרים לבטח במסגרת ביטוח עסק את המבנה שלהם עבור סיכונים ספציפיים כמו שריפה, ברק, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי מים ועוד ואת ביטוח תכולת העסק הם רוכשים בצורה מקיפה ושכוללת סיכונים רבים יותר לכלל תכולת העסק.

במסגרת ביטוח עסק חברת הביטוח המבטחת יכולה לדרוש התקנת אמצעי מיגון כלשהם בבית העסק, התקנת המיגון היא תנאי לרכישת הפוליסה ולכן אין לה השפעה על היקף הכיסויים או תנאי הפוליסה. כמו כן, הפיצוי הכספי למבוטח במקרה נזק שמוגדר בפוליסה כבעל כיסוי ביטוחי הוא בסכום שמשקף את ערכו כחדש של הרכוש ולא פיצוי בערך עלות הנזק בלבד. מבחינת ביטוח עסק הפוליסה הנפוצה ביותר לעסקים היא "ביטוח אש מורחב", פוליסת ביטוח רכוש שכוללת כיסוי מפני סיכונים מהותיים למבנה עצמו וכן כיסוי לסיכונים ונזקים לתכולת העסק ולפעילותו – כולל כיסוי לאובדן רווחים עקב נזק ישיר.

מלבד פוליסות ביטוח עסק שנוגעות ישירות למבנה העסק ולתכולתו ישנם ביטוחי רכוש נוספים ספציפיים יותר:

  • ביטוח רכוש בהעברה: כיסוי לסחורות שמועברות, יעיל לעסקים שמכניסים ומוציאים סחורה רבה באופן קבוע מהעסק.
  • ביטוח שבר מכני: מכסה מפני סיכונים לציוד של העסק או נזק שנגרם כתוצאה מהפעלת ציוד זה. משמש לביטוח על מכונות, ציוד מתקדם ויקר ושאר ציוד בעל ערך.
  • ביטוח צד ג' לעסק: פוליסה המעניקה כיסוי על נזקים ללקוחות ומבקרים בבית העסק.

ביטוח עסק – ביטוח חבויות עסקי

מעבר לרכישת ביטוח שמכסה מפני נזקים לרכוש של העסק יש תחום חשוב לא פחות שבעלי עסקים רבים צריכים לרכוש, מדובר על ביטוחי חבויות שונים – אלו פוליסות ביטוח שמכסות את המבוטח מפני אחריות כלפי גורמים שונים, במקרים של תביעות או פגיעות פיזיות בעובדים למשל ביטוח עסק שכזה יכול למנוע עלויות עצומות בפיצויים והוצאות משפטיות.

ביטוחי האחריות והחבות הנפוצים מבחינת ביטוח עסק הם:

  • ביטוח חבות מעבידים: מכסה בפני נזקים גופניים שעלולים להיגרם לעובדים כתוצאה מעבודה בעסק. הביטוח מכסה את אחריות המעביד למקרה במקרה תביעות של העובד או גורמים אחרים.
  • חבות מוצר: ביטוח שמעניק כיסוי ביטוחי מפני נזקים שקרו לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שייצר, סיפק ותיקן העסק.
  • אחריות מקצועית: מכסה חבות חוקית של בעל העסק כלפי צד שלישי במקרה פעילות מקצועית לא תקינה של העסק, חבות גם מבחינת נזק גופני או לרכוש וגם נזק כספי. חשוב גם לעסקים שלא מספקים מוצר פיזי מוחשי.
  • אחריות נושאי משרה ודירקטורים: רלבנטי בעיקר לחברות גדולות, מכסה מפני נזק כלשהו שנגרם לצד שלישי כתוצאה מהחלטות של נושאי משרה בכירים בחברה.

היבטים נוספים של ביטוח עסק הם ביטוח רכב עסקי – כולל צד שלישי, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח אתרי אינטרנט ושאר ביטוחים ספציפיים לעיסוקים אחרים.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום