ביטוח אחריות חוקית

ביטוח אחריות חוקית הינו מושג בביטוח חבויות והינו חלק מן הביטוח האלמנטרי (ביטוח אלמנטרי הינו ענף ביטוח כללי הכולל ביטוח רכוש, ביטוח דירה מפני פריצה או שריפות, ביטוח רכב, ביטוח נזקים, ביטוח מפני אובדן רווחים, ביטוח אשראי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נוסעים לחו"ל, ביטוח הנדסי ועוד).

ביטוח אחריות חוקית דן באחריות המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי הצד התובע (צד ג') בעקבות מקרה שהתרחש בתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות חוקית הינו לפי גבול האחריות של חברת הביטוח בפוליסה. ביטוח אחריות חוקית אל צד ג' למעשה עוטף וכולל את כל האחריות החוקית של המבוטח גם בעקבות פעילות של המבוטח אל צד ג' או לגופו של אדם כלשהו (שהוא לא עובד של המבוטח).

הפוליסה הרגילה לביטוח צד ג' היא פוליסה לפי יום האירוע. הפוליסה מכסה את האחריות של המבוטח גם אם התביעה הוגשה בגלל אירועים שקרו בזמן הביטוח ואילו התביעה עצמה מוגשת שלא בזמן זה.

חשוב לציין שפוליסת ביטוח אחריות חוקית מכסה גם את הוצאות המשפט במידה והוגשה תביעה כנגד המבוטח.

כמו כן, אפשר גם להגדיל את כיסוי ביטוח אחריות חוקית גם לפעילות ושהייה בחו"ל, אפשר לכלול בביטוח קבלני משנה גם את העובדים וכיוצא בזה.

ישנן כמה פוליסות של ביטוח אחריות חוקית : ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה וביטוח אחריות מוצר.

קביעת גבול ביטוח אחריות חוקית

כשרוצים לקבוע גבול בביטוח אחריות (מכל סוג שהוא) כדאי להסתכל על כמה שינויים שחלו בשנים האחרונות אשר דורשים את הגדלת ביטוח האחריות :

הגדלת מספר עורכי הדין

על פי נתוני לשכת עורכי הדין יש כיום בישראל כעורך דין אחד עבור כל 220 אזרחים. ריבוי זה יוצר מצב של הגדלת מודעות אל זכויות חוקיות ומכך עידוד להגשת תביעות בשלל תחומים.

חידושי פסיקה

בזמן האחרון התרחשו כמה חידושים שחייבו הגדלת גבולות ביטוח אחריות חוקית. לדוגמא : חיוב המזיק לשלם פיצויים עונשיים (למרות שאלו אינם חלק מכיסוי הביטוח ברוב הפוליסות) וכמו גם התחשבות בהוצאות והכנסות אשר היו יכולות להתקבל בחיי נפגע לולא נפגע ובשל כך התקצרו תוחלת או איכות חייו.

התפתחות טכנולוגית

בעקבות התפתחויות טכנולוגיות מואצות בשנים האחרונות אפשר לגלות כל מיני גורמים לנזק אשר אי אפשר היה לגלותם בעבר. לדוגמא : כיום בעזרת גילוי האלקטרומגנטיות אפשר לגלות נזקי קרינה. הדבר חשוב וראוי להתייחסות ומהווה סיבה להגדלת והרחבת גבולות הפוליסה.

כיצד ניתן לרכוש ולבחור פוליסת ביטוח אחריות חוקית הטובה ביותר?

את ביטוח אחריות חוקית אפשר לרכוש בתור פוליסת ביטוח בודדת או כפוליסה הנכללת במכלול ביטוחים שונים כמו : ביטוח עסק, עבודות קבלניות, ביטוח רכב רכוש, ביטוח דירה, ביטוח ציוד מכני הנדסי ועוד.

חשוב מאוד לבחור בקפידה רבה את תוכנית ביטוח אחריות חוקית המתאימה לך ביותר. ישנן חברות ביטוח רבות המציעות ביטוח אחריות חוקית וביטוחים אחרים. רצוי לבדוק מה מידת התמיכה והליווי שמציעה כל חברה במידה של תביעה.

חשוב ומומלץ לבדוק בכנות מהם צרכיך בקניית פוליסת ביטוח אחריות חוקית:

  • האם מדובר בעסק? האם מדובר במפעל?
  • האם זה ביטוח אחריות חוקית עבור עובד עצמאי?
  • האם תרצה להכניס את עובדיך אל ביטוח אחריות חוקית?
  • לכמה זמן תרצה לערוך את פוליסת הביטוח?
  • וכמובן שאלת השאלות – כמה כסף תהיה מוכן להשקיע בפוליסה?

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום