ביטוח רכוש

תחום ביטוח הרכוש הוא תחום ביטוחי שכולל פוליסות שמכסות מפני נזקים וסיכונים שונים לרכוש כלשהו כפי שמוגדר בכל פוליסה ספציפית – ניתן להגדיר רכוש ספציפי שנכלל בכיסוי, ניתן להגדיר סיכונים ספציפיים לרכוש מסוים וניתן לכלול את כל הסיכונים לרכוש המבוטח.

ביטוח רכוש יכול לכלול ביטוח למבנים, לתכולת המבנה, ציוד, מלאי, מכונות, תכשיטים, כסף מזומן וכל רכוש אחר – בעיקר בהקשר של רכוש שנמצא במבנה או בדירה כחלק מפוליסות ביטוח מבנה או ביטוח דירה.

באופן כללי חברות הביטוח מעניקות כיסוי ביטוחי שאמור להחזיר אותם למצב שהיה לפני הנזק, כלומר הפיצוי הכספי עבור הנזק הוא על פי ערך הרכוש או חלק המבנה כחדש ולא רק על פי ערך הנזק.

ביטוחים פרטיים ועסקיים

ביטוח רכוש הוא אפשרות נפוצה מאוד גם מבחינת פוליסות ביטוח רכוש פרטיות, בעיקר ביטוחי מבנה ותכולה וגם מבחינת ביטוח עסק, שוב בעיקר ביטוחי מבנה ותכולת העסק. באופן עקרוני, לרוב אי אפשר לרכוש פוליסת ביטוח רכוש שהיא ספציפית לגבי פריט רכוש אחד וברוב ההתייחסויות לסוג זה של ביטוח מדובר על פוליסות כלליות יותר שמכסות מגוון רחב של רכוש או מבנה שלם.

כיסויים כלליים של פוליסות ביטוח רכוש

הסיכונים והנזקים הבאים יכולים להיכלל במסגרת ביטוח רכוש כלשהו, אך חשוב להבין כי לא כולם נכללים אוטומטית ובאופן נפוץ, חלקם נוגעים רק לפוליסות מסוימות ואת חלקם יש לרכוש בנפרד כסעיפי הרחבה. סיכונים אלו הם: שריפה, נזקי טבע, נזקי מים, פריצה וגניבה, התפוצצות, רעידת אדמה, ברק, שיטפון ועוד.

כמו כן, ישנם ביטוחי רכוש (עסקיים) שכוללים כיסוי לנזקים עקיפים כמו אובדן הכנסות כתוצאה מהנזק. נקודה חשובה היא שבמסגרת ביטוח רכוש אין כיסוי לנזקים שנגרמו כתוצאה ממלחמה או פעולות טרור – אלו אינם בתחום אחריותן של חברות הביטוח ויש קרן ממשלתית מיוחדת שמטרתה פיצוי אזרחים ונפגעים מסיבות אלו.

ביטוח רכוש – ביטוח מבנה בלבד

ביטוח מבנה הוא ביטוח רכוש שכולל כיסוי רק לנזקים פיזיים למבנה המבוטח עצמו, ביטוח זה קיים כמעט בכל הנכסים למגורים בישראל (ביטוח דירה) וגם עבור מבנים עסקיים ומסחריים רבים. הכיסוי הוא עבור נזקים מבניים שונים כתוצאה משריפה, פגעי טבע, נזק מפריצות וכדומה – אין כיסוי לתכולת המבנה המבוטח אל אם נרכש כיסוי בפוליסה נפרדת שתתואר מיד.

ביטוח רכוש – ביטוח תכולה

פוליסה משלימה לביטוח מבנה והיא חלק מהתחום של ביטוחי דירה היא ביטוח תכולה. במקרה זה יש כיסוי לתכולת המבנה המבוטח – בביטוח דירה הדגש הוא על פריטים אישיים וציוד בבית. ניתן להגדיר מראש סיכונים ספציפיים עבורם יש כיסוי וגם רכוש ספציפי ואז הפוליסה זולה יותר אך לא כוללת את כל האפשרויות (למשל ביטוח תכשיטים שכולל גניבה ושריפה אך לא אובדן) ואפשר לבחור ביטוח רכוש "כל הסיכונים" שכולל את כל תכולת הנכס ואת כל הסיכונים.

ביטוח רכוש עסקי – נזקים ישירים ונזקים עקיפים

בביטוח רכוש, בעיקר בתחום העסקי, נהוג להפריד בין נזקים ישירים לנזקים עקיפים. הנזקים הישירם הם אלו שתוארו בסעיפי ביטוח הדירה – נזק למבנה עצמו או לרכוש במסגרת העסק המבוטח ואילו נזקים עקיפים הם כאלו שנגרמים בעקבות הנזקים הישירים – בעיקר אובדן הכנסה עד החזרת העסק לשגרה וכדומה.

ביטוח הרכוש העיקרי למגזר העסקי הוא ביטוח אש מורחב שכולל כיסוי למבנה עצמו מכל הסיכונים כמעט וגם כיסוי לתכולה, כולל אפילו כיסוי נגד שביתות בעסק. ביטוחי רכוש עסקיים אחרים הם ביטוח שבר מכני (לציוד), ביטוח רכוש בהעברה (לזמנים בהם סחורה וציוד נמצאים מחוץ לעסק) ועוד.

תוכן עניינים
שתפו את המאמר:
כאן לשירותכם
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

לפרטים נוספים ויעוץ מקצועי

צרו איתנו קשר כבר היום